Ignist AS er et frittsstående rådgivningsselskap med brannteknisk spesialistkompetanse, startet av Joakim Folkesson og Morten Iversen Berland i 2021. Vi har kontinuerlig fokus på faglig kompetanse, uavhengighet og god kundebehandling som sikrer at vi kan gi kundespesifikke råd tilpasset ditt bygg.

Vi leverer komplett brannteknisk rådgivning med høy kvalitet til byggebransjen og bygningseiere. Våre tjenester omfatter blant annet prosjektering av nybygg, uavhengig kontroll og oppfølging av eksisterende bygningsmasse.

Morten I. Berland
Daglig leder og senior branningeniør

morten@ignist.no

+47 483 53 981

 

Utdannet branningeniør i 2008 ved Høgskolen på Vestlandet. Tidligere teamleder brannrådgivning i Høyer Finseth og WSP, og erfaring med produktutvikling og testing av brannsikringsprodukter i Polyseam.

 

Spesialkompetanse innenfor disiplinledelse brann, detaljprosjektering av branntetting og kontroll av utførelse. Erfaring med alle typer av nybygg og eksisterende bygg, fredede bygg, infrastruktur (trafostasjoner). Kompetanse innen branntekniske analyser og risikoanalyser.

Joakim Folkesson
Partner og senior branningeniør

joakim@ignist.no

 +47 469 65 386

 

Utdannet branningeniør i 2010 med en mastergrad (MSc) i brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet. Tidligere erfaring med tilsynsarbeid i Oslo- Brann og redningsetat, og som branningeniør i COWI AS. Under tiden i COWI jobbet Joakim med store og små prosjekter i Norge, og var utstasjonert i midtøsten med prosjekter i Saudi Arabia, Forente arabiske emirater og Oman.

 

Spesialkompetanse som prosjekt og disiplinleder brann. Særskild erfaring med nasjonale og internasjonale regelverk, kirkebygg, underjordiske konstruksjoner (t-bane og parkeringsanlegg). Utfører branntekniske analyser, risikoanalyser iht. NS 3901 og prosjektering av byggverk i brannklasse 4.