Ignist AS er et frittsstående rådgivningsselskap med brannteknisk spesialistkompetanse, startet av Joakim Folkesson og Morten Iversen Berland i 2021. Vi har kontinuerlig fokus på faglig kompetanse, uavhengighet og god kundebehandling som sikrer at vi kan gi kundespesifikke råd tilpasset ditt bygg.

Vi leverer komplett brannteknisk rådgivning med høy kvalitet til byggebransjen og offshorebransjen. Våre tjenester omfatter blant annet prosjektering av nybygg, uavhengig kontroll, teknisk sikkerhet, rådgivning og prosjektering av sprinkler- og delugeanlegg samt oppfølging av eksisterende bygningsmasse.

Morten I. Berland
Daglig leder og senior branningeniør

morten@ignist.no

+47 483 53 981

 

Utdannet branningeniør i 2008 ved Høgskolen på Vestlandet. Tidligere teamleder brannrådgivning i Høyer Finseth og WSP, og erfaring med produktutvikling og testing av brannsikringsprodukter i Polyseam.

 

Spesialkompetanse innenfor disiplinledelse brann, detaljprosjektering av branntetting og kontroll av utførelse. Erfaring med alle typer av nybygg og eksisterende bygg, fredede bygg, infrastruktur (trafostasjoner). Kompetanse innen branntekniske analyser og risikoanalyser.

Joakim Folkesson
Partner og senior branningeniør

joakim@ignist.no

 +47 469 65 386

 

Utdannet branningeniør i 2010 med en mastergrad (MSc) i brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet. Tidligere erfaring med tilsynsarbeid i Oslo Brann- og redningsetat, og som branningeniør i COWI AS. Under tiden i COWI jobbet Joakim med store og små prosjekter i Norge, og var utstasjonert i midtøsten med prosjekter i Saudi Arabia, Forente arabiske emirater og Oman.

 

Spesialkompetanse som prosjekt og disiplinleder brann. Særskild erfaring med nasjonale og internasjonale regelverk, kirkebygg, underjordiske konstruksjoner (t-bane og parkeringsanlegg). Utfører branntekniske analyser, risikoanalyser iht. NS 3901 og prosjektering av byggverk i brannklasse 4.

Lars Roar Skarsbø
Partner og Faglig leder

lars.roar@ignist.no

 +47 958 83 956

 

Utdannet branningeniør i 2008 med mastergrad (MSc) i prosessteknologi (sikkerhetsteknologi) fra Universitetet i Bergen. Tidligere erfaring som HSE i design/ teknisk sikkerhet ingeniør i Aker Solutions og som branningeniør i WSP AS og COWI AS.

Spesialkompetanse som disiplinleder brann, bistand og kontroll av detaljprosjektering og rådgiving/ prosjektering av automatiske slokkeanlegg. Prosjekterfaringen strekker seg fra mindre ombygginger til store og komplekse prosjekter, både i byggebransjen og offshorebransjen.

 

Utfører risikoanalyser iht. NS 3901, rådgiving innen teknisk sikkerhet/industri, uavhengig kontroller og tilstandsvurderinger.

Jon Arve Brekken
Senior branningeniør

jon.arve@ignist.no

 

Utdannet sivilingeniør i 1997 ved Høgskolen i Stavanger. Lang erfaring med sikkerhet fra on- og offshoreshore prosjekter fra blant annet Aibel, WSP, Norflam m.m. Jobber parallellt som høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet på branningeniørutdanningen, med arbeidsoppgaver som fagansvar, forelesninger og veiledning.

 

Spesialkompetanse innenfor disiplinledelse teknisk sikkerhet, disiplinledelse brannsikkerhet og offshore vindenergi. Sertifikat FG-900 Automatiske slokkesystemer og FG-750 Automatiske brannalarmanlegg. Variert erfaring fra brannprosjektering, branntekniske analyser og tilstandsanalyser i de fleste typer av byggverk.