Jobbe hos Ignist?

Vi søker deg som har langsiktige ambisjoner og vil bli en del av teamet vårt i Ignist. Du ønsker å vokse faglig og bidra med visjoner for hvordan selskapet skal utvikles.

Liker du å dykke inn i branntekniske risikoanalyser og simuleringer, eller finner du mest glede ved å besøke byggeplasser? Kanskje er du god på å prosjektere sprinkleranlegg, eller vil du heller jobbe med byggeledelse i branntekniske oppgraderingsprosjekter.

Vi ser fremover, og ønsker å være med å utvikle hvordan fremtidens branningeniører skal jobbe. Ignist har fått tilskudd fra Innovasjon Norge til utviklingsprosjekt, og alle ansatte i Ignist blir bidragsytere i disse. Kan du kode i tillegg, så er vi spesielt interessert i å høre fra deg!