Ignist AS er et brannteknisk rådgivningsforetak som tilbyr alle typer av tjenester innen brannsikkerhet, fra prosjektering av nybygg og uavhengig kontroll til oppfølging av eksisterende bygningsmasse.

Vi har blant annet kompetanse innen brannteknisk prosjektledelse, bistand og vurdering av myndighetskrav, brannteknisk risikoanalyse iht. NS3901 og erfaring med problemløsning i eksisterende bygg. Vi har særskilt fokus på at løsningene som foreslås skal være praktisk gjennomførbare, og bistår derfor med vurdering av detaljløsninger.