Ignist AS er et uavhengig brannteknisk rådgivningsforetak med spesialistkompetanse som tilbyr alle typer av tjenester innen brannsikkerhet, fra prosjektering av nybygg og uavhengig kontroll til oppfølging av eksisterende bygningsmasse. Vi tilbyr rådgivningstjenester til offshorebransjen som teknisk sikkerhet og prosjektering av sprinkler og delugeanlegg.

Ignist har sentral godkjenning for brannprosjektering og uavhengig kontroll brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.

Spesialkompetanse innen brannteknisk prosjektledelse, bistand og vurdering av myndighetskrav, brannteknisk risikoanalyse iht. NS3901 og erfaring med problemløsning i eksisterende bygg. Vi har særskilt fokus på at løsningene som foreslås skal være praktisk gjennomførbare, og bistår derfor med vurdering av detaljløsninger.